cao su GẮN KIM LOẠI

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm, linh kiện cao su kỹ thuật được gắn kim loại theo thiết kế, yêu cầu kỹ thuật riêng của từng khách hàng. Nhà cung cấp đáng tin cậy trên chuỗi cung ứng cho mối quan hệ lâu dài.

Tất cả các chi tiết kim loại chính xác đều được chế tạo và cung cấp từ Việt Nam, phương pháp chế tạo gồm gia công phay CNC; gia công tiện CNC; Cắt laser sau đó xử lý uốn; Gia công đột dập… Kích thước chính xác, dung sai đáp ứng cho ngành ô tô, ngành robot, dầu khí. Để chống ăn mòn, các bộ phận kim loại đã được mạ kẽm trước khi liên kết cao su, sau đó có thể sơn trong quá trình hoàn thiện nếu được yêu cầu.

sản phẩm tiêu biểu

Gioăng dầu kim loại gắn cao su

Gioăng dầu kim loại gắn cao su
Gioăng dầu kim loại gắn cao su
Gioăng dầu kim loại gắn cao su

Liên kết giảm rung kim loại gắn cao su

Liên kết giảm rung kim loại gắn cao su
Liên kết giảm rung kim loại gắn cao su
Liên kết giảm rung kim loại gắn cao su

Vòng đệm kim loại gắn cao su

Vòng đệm kim loại gắn cao su
Vòng đệm kim loại gắn cao su
Vòng đệm kim loại gắn cao su

Đế chống rung kim loại gắn cao su

Đế chống rung kim loại gắn cao su
Đế chống rung kim loại gắn cao su
Đế chống rung kim loại gắn cao su
Đế chống rung kim loại gắn cao su
Đế chống rung kim loại gắn cao su
Đế chống rung kim loại gắn cao su